Winkler Prins doet mee aan GGD-onderzoek naar gezondheid onder leerlingen klas 2 en klas 4

Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Dit zijn enkele onderwerpen die worden onderzocht door de GGD’en en het RIVM met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Alle scholen voor het regulier voortgezet onderwijs in Groningen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.

Waarom dit onderzoek?
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. Het onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. Op deze manier kan gekeken worden naar ontwikkelingen in de tijd.

Hoe verloopt het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats tussen begin oktober en eind november 2023. Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2024 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. De resultaten van het onderzoek worden op groepsniveau weergegeven. Omdat alle GGD’en dit onderzoek op dezelfde manier uitvoeren, zijn er in 2024 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken.

Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. Op een website van GGD Groningen worden de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd gepubliceerd. Hier zijn ook de resultaten van eerdere edities van de Gezondheidsmonitor te vinden.

Deelname aan het onderzoek
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Is de privacy bij deelname gewaarborgd?
Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zodat bekend is op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam. De GGD vraagt wél de viercijferige postcode om de gegevens op gemeenteniveau te kunnen analyseren.

De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen de vragenlijst invullen. De privacyverklaring voor de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 is te vinden op de website van GGD Groningen; Privacyverklaring Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 | GGD Groningen.

Samenwerking Trimbos-instituut
Alle GGD’en werken dit jaar samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de GGD, maar er zijn meer vragen over eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen. Per klas kunnen één of twee leerlingen op basis van toeval deze vragenlijst krijgen in plaats van de GGD vragenlijst.

Meer informatie?

Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl. Heeft u nog andere vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Dan kunt u contact opnemen met mw. R. van Beek-Wiersma, afdeling Beleid & Advies Publieke Gezondheid GGD Groningen ( of 050 367 4000) of bezoek de website van GGD Groningen.