Verslag ouderavond ‘Puber in huis? Zo hou je het gezellig’

Afgelopen 13 april 2022 was het zover, de ouderavond georganiseerd door de ouderraad, mocht weer fysiek doorgaan. Na een goed bezochte online masterclass in februari, was deze ouderavond in het nieuwe brugklasgebouw gepland. Er was veel belangstelling en de avond was volgeboekt. Er waren ongeveer 100 ouders aanwezig. Helaas werden een aantal ouders ook teleurgesteld , maar er is een passend aanbod gedaan aan deze ouders.

Thema

Tijdens deze ouderavond stond het thema “Puber in huis? Zo hou je het gezellig” centraal. De spreker van deze avond was Marina van der Wal.

Marina nam alle aanwezigen mee in het wel en wee van een puber en hoe het puberbrein functioneert. Op een actieve wijze werden ouders betrokken om via een quiz mee te denken in diverse thema’s die uitvoerig aan bod kwamen, zoals roken, drankgebruik, motivatie en social media.

Door verschillende sketches, praktijkverhalen en videofragmenten werden diverse thema’s rondom de omgang met je puber ( huiswerk, gamen, social media gebruik, gedrag, motiveren) aan de orde gesteld. Dit zorgde voor een afwisselende avond, waarin humor een grote rol speelde naast af en toe een serieuze boodschap. Marina heeft vol energie en openheid gezorgd voor een avondvullend programma. Tijdens de pauze en na afloop was er de mogelijkheid om persoonlijke, individuele vragen te stellen. 

Al met al was het een zeer geslaagde avond waar we met trots op terugkijken!

Meer over Marina van der Wal

Marina is opvoedkundige. Naast het verzorgen van vele ouderavonden en themabijeenkomsten heeft ze enkele jaren een theatertour verzorgt, “Puber in huis, een toer”. Daarnaast is ze co-auteur van het boek “Het enige echte puber opvoedboek”en “VRIJ(be)WIJS”. Ook ondersteund ze, samen met haar man, diverse gezinnen tijdens moeilijke periodes in het leven in de praktijk.

Ouderraad

Er is de mogelijkheid geboden om onderwerpen of thema’s die leven bij ouders aan te leveren bij de ouderraad. Ook eventuele vragen of problemen konden hier worden aangegeven. De ouderraad neemt dit mee en bekijkt of er vanuit de ouderraad iets concreet mee gedaan kan worden. Ook kon je aangeven of je zelf deel wilt nemen aan de ouderraad. Bovengenoemde kan nog steeds, je kunt dan contact opnemen via het mailadres of telefoonnummer 06-29828539 (Rianne Koelewijn).