Update m.b.t. landelijke staking

In aansluiting op ons bericht van afgelopen dinsdag en de ontwikkelingen van afgelopen weekend in de media m.b.t. de landelijke staking, laat ik u weten dat ik het besluit heb genomen dat onze school woensdag a.s. gesloten zal zijn voor alle leerlingactiviteiten.

U heeft het afgelopen weekend ongetwijfeld de ontwikkelingen rondom de stakingsactie van 6 november gevolgd. Vanmorgen hebben we binnen de school de balans opgemaakt. Het blijkt dat de gebeurtenissen van het afgelopen weekend nog meer collega’s hebben doen besluiten mee te doen aan de staking van a.s. woensdag. Het is niet uit te sluiten dat de komende dagen meer collega’s besluiten mee te gaan doen aan de staking. Tegelijkertijd vragen ouders en leerlingen van ons welke gevolgen de staking heeft voor het lesrooster en het toetsrooster. Het beeld over de deelscholen is gedifferentieerd: bij sommige deelscholen is nu al duidelijk dat er te weinig bezetting is, bij anderen lijkt het op dit moment mogelijk dat toetsen en lessen zouden kunnen doorgaan. Of dat zo blijft de komende dagen, is onduidelijk. Aan deze onduidelijkheid wil ik met dit besluit nu een einde maken.

Bij dit besluit heb ik ook meegenomen de reden en het belang van de staking. Het akkoord van het afgelopen weekend biedt naar mijn mening geen structureel perspectief op het oplossen van de vraagstukken waar onze sector de komende jaren voor staat. Ik heb dan ook alle begrip voor de collega’s die dit de komende woensdag via de stakingsactie onder de aandacht willen brengen, voor zover mijn mening daartoe doet.

Dit alles heeft mij daarom doen besluiten om a.s. woensdag 6 november alle leerlingactiviteiten van die dag te laten vervallen. Er wordt dus geen les gegeven, er worden geen toetsen afgenomen. Alle leerlingen zijn die dag vrij. Ik geef u de suggestie mee dat leerlingen deze dag ook kunnen gebruiken ter voorbereiding op de toetsen/huiswerk later deze week.

Voor vragen over dit bericht kunt u het beste contact opnemen met de deelschooldirecteur.

Met vriendelijke groet,
Ferdinand Vinke
Bestuurder Winkler Prins