Telefonisch boekbeschadigingen melden

Meestal organiseren we rond deze tijd van het jaar een boekenspreekuur, om beschadigde of vermiste boeken te melden bij Van Dijk.

Vanwege de coronamaatregelen én een gewijzigde samenwerking met Van Dijk, organiseren we dit jaar boekenspreekuren. In plaats daarvan kun je rechtstreeks bij Van Dijk, via de klantenservice (tel. 0800-2030302), ongeregeldheden aankaarten. Je opmerkingen en eventuele acties/ afspraken met Van Dijk komen dan meteen in je klantendossier te staan.

Daardoor kunnen er aan het einde van het schooljaar geen misverstanden ontstaan over schade of vermissing, en voorkom je onnodige schadefacturen. Gebruik onderstaande rode link naar de ‘beslis-boom’ om te besluiten of contact met Van Dijk aan te raden is. Bij twijfel raden wij aan om contact op te nemen met Van Dijk.

Let op: bovenstaande informatie betreft alléén tekstboeken! Voor werkboeken volgt nooit een schadefactuur.

Beslis-boom: wel of niet Van Dijk bellen