Snelle boten bij Science h/v2

De afgelopen weken zijn de leerlingen uit de tweede klas havo en vwo bij het vak Science bezig geweest met snelle boten.

In dit project onderzoeken de leerlingen de invloed van de oppervlakte, de vorm en het materiaal van het zeil op de snelheid van de boot. Elke groepje krijgt een platte boot van piepschuim. Met satéprikkers, boterhamzakjes, aluminiumfolie, stof, papier van allerlei soorten, plakband, touw en paperclips maken de leerlingen zeiltjes.

Natuurlijk is er een testbaan. De TOA’s hebben een dakgoot van 4 meter opgesteld in hun werkruimte. Er is elektronische tijdmeting aangebracht over een afstand van exact 2,50 meter. Op 3 meter is nog een extra meetpunt voor de ‘bonus’. Leerlingen gingen enthousiast bouwen en moedigden hun bootjes aan om zo snel mogelijk het parcours af te leggen.

Er waren ook teleurstellingen: bootjes die door de wind uit de baan werden geblazen, bootjes die scheef in de goot kwamen te liggen en bootjes waarvan het zeil te hoog of te laag was gemonteerd, waardoor de tijdwaarneming niet werkte. “Dit is leuk leren!” vonden de leerlingen.

Vervolg in de bovenbouw?

Waarschijnlijk krijgt dit project een vervolg in de bovenbouw. Leerlingen die het vak NLT in hun pakket hebben waren zo enthousiast, dat ze hun docenten bijna smeekten om ook met de bootjes te mogen werken. Zij zullen hun onderzoek wat breder moeten doen. Welke invloed heeft de windsnelheid? Welke invloed heeft de (terugkerende) golfslag? Hoe werkt de elektronische tijdwaarneming?