Sleuteloverdracht brugjaargebouw

Op woensdag 8 september 2021 om 11.30 uur droeg wethouder Henk Jan Schmaal officieel de sleutel van het nieuwe brugjaargebouw van Winkler Prins over aan Ineke Jager, directeur van het brugjaar.

Het brugjaargebouw is af, maar de realisatie van het Leer- en Sportpark (LSP) is nog in volle gang. Na de herfstvakantie is ook het nieuwe vmbo-gebouw klaar om in gebruik te worden genomen. Rond de stadionlocatie en het sportpark zijn de gebruiksfuncties verruimd en worden de laatste onderdelen aangelegd. Wethouder Schmaal: “Het is erg belangrijk dat kinderen regelmatig sporten. Dat heeft niet alleen te maken met leren verliezen en winnen en het kunnen functioneren in een team, maar heeft ook een positief effect op hoe je je voelt. Het LSP versterkt de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs.”

Gebouw

Het brugjaargebouw is ruim opgezet met veel licht, ongeveer 400 leerlingen krijgen er les. De lokalen zijn gegroepeerd rondom een centraal plein. Op het centrale plein kunnen leerlingen alleen of in groepjes werken. Op de bovenverdieping zijn lokalen voor de theoretische vakken. Beneden zijn de praktische en creatieve vakken te vinden, maar ook  ruimtes voor ontspanning en ontmoeting. Ineke Jager: “De inrichting van het gebouw past bij de visie van de school: open, transparant in een veilige herkenbare brugklasomgeving. Doordat alle brugklasleerlingen in één gebouw zitten, komen ze elkaar veel meer tegen. Dat is een voordeel als je na het brugjaar doorstroomt naar een van de deelscholen. Je kent dan al heel wat leerlingen van je nieuwe klas.”  

Bouw en aanleg

De komende maanden zijn er nog volop werkzaamheden op het LSP. Op het sportgedeelte start binnenkort de aanleg van de Skills Gardens en na de herfstvakantie wordt het vmbo-gebouw in gebruik genomen. Daarna wordt gestart met de renovatie van ons huidige hoofdgebouw aan de Raadsgildenlaan 1. Als dat ook klaar is, staat er een modern en compleet Leer- en Sportpark voor ruim 2.000 leerlingen en verschillende verenigingen.