Schoolpas

Bij de start van het schooljaar krijgt elke leerling een eigen Winkler Prins pas voorzien van naam, barcode en leerlingnummer. Met de schoolpas kunnen leerlingen:

  • aankopen doen in de schoolkantines. De pas werkt als een chipknip die door ouders/leerlingen via deze link met een iDeal-betaling opgewaardeerd kan worden.
  • printen/kopiëren: de pas is nodig bij het maken van prints/kopieën op school. Bij de start van ieder schooljaar stelt Winkler Prins aan alle leerlingen een startsaldo voor kopieën/prints beschikbaar. Dit saldo bedraagt € 5,- per leerling. Met uitzondering van leerlingen vanaf havo 4 en vwo 4. Hiervoor bedraagt het saldo € 7,50. De kostprijs van één zwart/wit kopie/print is € 0,05 en van één kleurenkopie/print € 0,10. Wanneer dit print-/kopieersaldo op is, kunnen leerlingen of ouders het saldo op de Winkler Prins pas via deze link opwaarderen. Aan het eind van het schooljaar vervalt het print-/kopieersaldo dat Winkler Prins op de pas heeft gezet. Het privésaldo blijft op de kaart staan. In het nieuwe schooljaar ontvangt iedere leerling een nieuw print-/kopieersaldo van de school. 
  • gebruikmaken van de mediatheek: voor de uitleen van boeken of andere informatiebronnen van de mediatheek van school en het betalen van boetes bij te laat inleveren. 
  • zich legitimeren: de schoolpas moet op verzoek op het schoolterrein of bij activiteiten zoals schoolfeesten kunnen worden getoond. 

Aandachtspunten van de Winkler Prins-pas

  • Het print-/kopieersaldo kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het betalen van boetes of het kopen van consumpties. 
  • De kaart wordt eenmalig gratis verstrekt. Bij verlies of vernieling kost een nieuwe kaart € 10,-. 
  • Leerlingen en ouders zijn zelf aansprakelijk voor het resterend rest (privé)saldo op de pas. Via deze link kunnen het saldo en de gedane aankopen worden bekeken. 
  • Als de leerling Winkler Prins voorgoed verlaat, kan een restitutie van het resterende saldo worden aangevraagd via deze link.
  • De Winkler Prins-pas kan niet gebruikt worden voor de automatenverkoop. Deze verkoop is in handen van een externe partij en kan alleen met contant geld afgerekend worden.