Prachtige examenresultaten op Winkler Prins

Wat hebben ze hard gewerkt, de eindexamenkandidaten van Winkler Prins in Veendam. Ondanks de lockdowns en het afstandsonderwijs hebben ze zich zo goed op hun examens voorbereid dat maar liefst 97,7% is geslaagd!

“Ze hebben het hartstikke goed gedaan,” vertelt Ferdinand Vinke, bestuurder van Winkler Prins. “Het was door alle coronaperikelen geen gemakkelijk jaar, maar we hebben de lessen voor examenleerlingen zoveel mogelijk laten doorgaan. Ook hebben we geïnvesteerd in online huiswerkbegeleiding. En tijdens de Winter- en Zomerschool konden leerlingen achterstanden wegwerken of in alle rust op school hun examens voorbereiden. Daar hebben ze goed gebruik van gemaakt.”

Een verdiend diploma
Op het vmbo slaagde 100% van de leerlingen, op de mavo 98,3%, op de havo 93,9% en op het vwo slaagde 98,3%. Zijn de cijfers geflatteerd door de maatregelen van de rijksoverheid? Leerlingen mochten immers één onvoldoende wegstrepen. “Daar hebben sommige leerlingen zeker profijt van gehad,” denkt Vinke. “Maar verreweg de meeste leerlingen hadden deze escape niet nodig en waren onder normale omstandigheden ook geslaagd. Verder is gebleken dat veel leerlingen het centraal schriftelijk examen beter hebben gemaakt dan de tentamens van de school. Hun kennis is dus op peil en hun diploma is evenveel waard als andere jaren.”

Certificaten
Leerlingen van de Winkler Prins Praktijkschool doen geen centraal schriftelijk examen, maar kunnen wel certificaten en een diploma behalen. Dit jaar stromen er 29 leerlingen uit naar werk, mbo Entree-onderwijs of een mbo 2-opleiding.

Time Out
Verder is het bijzonder te vermelden dat dit jaar opnieuw een aantal examenkandidaten geslaagd is via de route Time Out, de tussenvoorziening van Winkler Prins. Het gaat om 4 leerlingen van de mavo en 1 leerling van de kaderberoepsgerichte leerweg.