Prachtige examenresultaten op Winkler Prins

Wat hebben ze hard gewerkt, alle eindexamenkandidaten! Ondanks de lockdown hebben ze zich zo goed op hun examens voorbereid dat maar liefst 96,3% is geslaagd!

De slagingspercentages kunnen nog stijgen na de herexamens. Onderstaand een prognose van de resultaten na de herexamens.

“Het aantal geslaagde leerlingen op Winkler Prins is weer heel hoog dit jaar: ruim 96%.  De leerlingen hebben het hartstikke goed gedaan,” aldus Ferdinand Vinke, onze bestuurder. “Het was wederom door alle coronaperikelen geen gemakkelijk jaar, maar onder andere dankzij de Winter- en Lenteschool konden leerlingen achterstanden wegwerken of in alle rust op school hun examens voorbereiden. Daar hebben ze goed gebruik van gemaakt. Alle examenkandidaten en alle medewerkers van Winkler Prins mogen trots zijn op de door hun geleverde prestaties en de behaalde scores. En laten we daarbij de ouders en verzorgers van onze leerlingen niet vergeten”

Certificaten
Leerlingen van de Winkler Prins Praktijkschool doen geen centraal schriftelijk examen, maar kunnen wel certificaten en een diploma behalen. Dit jaar stromen er 10 leerlingen uit naar werk, mbo Entree-onderwijs of een mbo 2-opleiding.

Time Out
Verder is het bijzonder te vermelden dat dit jaar opnieuw een aantal examenkandidaten geslaagd is via de route Time Out, de tussenvoorziening van Winkler Prins. Het gaat om in totaal 8 leerlingen, 4 leerlingen van de mavo en 4 leerlingen van kader/basis.