Onderzoek naar het welbevinden van onze leerlingen

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft elke deelschool een eigen plan gemaakt om leerlingen die achterstanden hebben opgelopen in de corona periode te helpen.

Nieuw onderzoek

Voor komend schooljaar willen we de plannen aanpassen naar hoe het nu met de leerlingen gaan en wat ze nu nodig hebben. Daarvoor voeren we opnieuw onderzoek uit onder ouders en de leerlingen (niet de examenklassen).

Verschillende bronnen

We maken opnieuw een analyse per deelschool. Daarvoor worden vanuit verschillende bronnen informatie gezocht. We kijken dan bijvoorbeeld naar het cijferbeeld van de leerlingen, maar ook naar hun welbevinden, hoe leerlingen in hun vel zitten en wat ze nodig hebben van school en in de les. De uitkomsten geven ons informatie op groepsniveau en is niet herleidbaar naar individuele leerlingen.

Voor de zomervakantie nieuwe deelschoolplannen

Het is de bedoeling dat we voor de zomervakantie nieuwe plannen per deelschool opstellen voor het schooljaar 2022-2023 en daarbij is de inbreng van leerlingen en ouders bij dit onderzoek van groot belang. Ieders deelname is uiteraard vrijwillig en wordt zeer op prijs gesteld.

Van 24 mei tot 7 juni invullen

Het onderzoek kan van 24 mei tot 7 juni ingevuld worden. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en kunt u doen op een computer, laptop, tablet of smartphone. We hopen op veel ingevulde vragenlijsten en danken u alvast hartelijk voor uw deelname!