Onderwijsstaking 30 en 31 januari

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

In aansluiting op ons bericht van vorige week donderdag m.b.t. de landelijke staking, laten wij u weten dat een aantal medewerkers van Winkler Prins morgen en vrijdag zal gaan staken. Dit zal logischerwijs gevolgen hebben voor de roosters van de leerlingen. Niet alle lessen zullen volgens rooster gegeven kunnen worden. Alle locaties zijn wel open. U kunt in de loop van de dag via Magister bekijken welke gevolgen dit heeft voor het rooster van uw zoon/dochter. We kunnen niet uitsluiten dat door onvoorziene omstandigheden de dagen anders verlopen dan vandaag via het rooster wordt gecommuniceerd. Dat wordt dan via de communicatieschermen aan de leerlingen meegedeeld.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Ferdinand Vinke
Bestuurder