Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Winkler Prins en Veenkoloniaal Museum

Donderdag 19 mei ondertekenden meneer Vinke en de directeur van het Veenkoloniaal Museum, meneer Hachmer, in het bijzijn van Burgemeester Link, een samenwerkingsovereenkomst in het Veenkoloniaal Museum.

Nóg intensievere samenwerking

Af en toe doen het museum en de school al wel samen projecten. Maar nu willen we de al bestaande band een verdiepen.

Iedere leerling doet iets minstens één keer iets met het museum

In de overeenkomst staat onder andere dat alle leerlingen van Winkler Prins, tenminste één keer, terwijl ze hier op school zitten, iets met het museum gedaan hebben. Zoals een bezoek aan het museum om de geschiedenis van hun eigen omgeving te kennen. Of meewerken aan een project waarbij het museum betrokken is. Het museum stelt één keer per twee jaar een ruimte ter beschikking waar leerlingen een tentoonstelling kunnen bedenken, maken en zelf gaan organiseren.

Meer jongeren naar het museum

Voor het museum kan deze samenwerking ook gaan betekenen dat ze een jonger publiek trekken en gebruik kunnen maken van de kennis van de jongeren om te kijken hoe ze het museumbezoek onder jongeren kunnen stimuleren.

Al samengewerkt bij diverse tentoonstellingen

De afgelopen jaren hebben het Veenkoloniaal Museum en de scholen van Stichting Winkler Prins al in verschillende projecten goed samengewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de Napoleontentoonstelling, de keramieken hondjes en de tentoonstelling Joods Leven in Veendam. Ook zitten meneer Frumau en meneer Onderwater al in de Raad van Advies van het museum.