Mooie examenresultaten op Winkler Prins

Woensdag 14 juni is de dag van de examenuitslag. Een spannende dag voor onze examenleerlingen, hun ouders en natuurlijk ook de docenten en andere medewerkers van de school.

Het slagingspercentage voor Winkler Prins zal na herkansing naar verwachting uitkomen op 92%. Dat is een lager percentage dan we de afgelopen coronajaren (2020, 2021 + 2022) kenden. Vanwege allerlei versoepelingen bij het examen slaagde toen bijna iedereen.

Maar dit examenjaar waren er geen versoepelingen en moesten leerlingen het op eigen kracht doen. Het verwachte slagingspercentage van 92% is vergelijkbaar met onze gebruikelijke percentages van de jaren vóór corona. In vergelijking met andere scholen is 92% ook een prima resultaat.

Onderstaand een prognose van de resultaten na de herexamens.

“Ze hebben het hartstikke goed gedaan,” vertelt Ferdinand Vinke, bestuurder van Winkler Prins. “Deze groep leerlingen heeft wel drie jaar onderwijs tijdens corona meegemaakt, maar had niet het voordeel van de versoepelingen bij het examen die de afgelopen drie jaar wel golden. Deze groep examenkandidaten had dus geen gemakkelijk examenjaar, maar o.a. dankzij de Winter- en Lenteschool konden leerlingen achterstanden wegwerken of in alle rust op school hun examens voorbereiden. Daar hebben ze goed gebruik van gemaakt. Alle examenkandidaten en alle medewerkers van Winkler Prins mogen trots zijn op de door hun geleverde prestaties en de behaalde scores.”

Certificaten
Leerlingen van Winkler Prins Praktijkonderwijs doen geen centraal schriftelijk examen, maar kunnen wel certificaten en een diploma behalen. Dit jaar stromen er 20 leerlingen uit naar werk, mbo Entree-onderwijs of een BOL of BBL-2 opleiding.

Time Out
Verder is het bijzonder te vermelden dat dit jaar opnieuw een aantal examenkandidaten geslaagd is via de route Time Out, de tussenvoorziening van Winkler Prins. Het gaat in totaal om 5 leerlingen, 1 van de mavo en 4 van kader/basis.