Miljoenen voor sterk techniekonderwijs

Winkler Prins en het Aletta Jacobs College (Hoogezand) mogen de komende jaren 3,2 miljoen euro extra besteden aan het versterken van hun techniekonderwijs. Minister Slob heeft de miljoenensubsidie toegekend na goedkeuring van een gedegen plan van de samenwerkende scholen.

Passie In Techniek (PIT)

Namens de scholen laat Dominique van Veenhuizen, directeur van vmbo kader/basis van Winkler Prins, weten heel blij te zijn met de gelden. “Al in schooljaar 2018-2019 hebben we een projectgroep samengesteld met afgevaardigden van de scholen om een kansrijke subsidieaanvraag te kunnen indienen. Hiervoor is ook samenwerking gezocht met het mbo: het Alfa College en het Noorderpoort. Het project kreeg de naam PIT, wat staat voor Passie In Techniek. We hebben gekeken wat het techniekonderwijs in de regio nodig heeft, waar we elkaar kunnen versterken en hoe we de samenwerking met het bedrijfsleven verder kunnen vormgeven.”

Gevarieerd onderwijs

De samenwerkende scholen gaan het geld op diverse manieren inzetten. “We willen onder andere een doorlopende leerlijn ontwikkelen, met technieklessen voor basisschoolleerlingen die aansluiten op de technische lessen in het voortgezet onderwijs. En onze leerlingen van het vmbo en de praktijkschool kunnen straks technieklessen volgen op het mbo, zodat ze alvast kunnen snuffelen aan de verschillende vervolgopleidingen. Ook komen er meer technische modules (keuzevakken) op het vmbo, waardoor het techniekonderwijs breder en gevarieerder wordt.”

Samenwerking met bedrijven

“Daarnaast kijken we naar verdieping van het onderwijs door rondleidingen en gastlessen bij technische bedrijven. De samenwerking met het bedrijfsleven is hierbij van grote waarde. Dankzij de bedrijven die zich hebben aangesloten bij PIT komen leerlingen met de nieuwste technieken en machines in aanraking en krijgen ze een beeld van de grote verscheidenheid aan technische beroepen. Ook dragen onze samenwerkingspartners eraan bij dat docenten bijblijven op het gebied van de nieuwste ontwikkelingen en de vraag vanuit de arbeidsmarkt.”

Aansluiting school – werk

Want om die arbeidsmarkt is het allemaal te doen. Volgens minister Slob staan bedrijven te springen om goed geschoold technisch personeel. “Klopt,” aldus Van Veenhuizen. “Zeker in onze regio is er veel vraag. Bedrijven in de regio denken daarom al enige tijd mee over de invulling van het techniekonderwijs. Wat voor vakmensen verwachten ze de komende jaren nodig te hebben en wat moeten die kunnen en weten? Met het PIT-project en de subsidie van het ministerie kunnen we opleiding en toekomstig werk nog beter op elkaar laten aansluiten.”