MaS-markt op 12 oktober

Alle derdejaars leerlingen van Winkler Prins doen dit schooljaar weer mee aan de maatschappelijke stage. Om te zorgen dat ze gemotiveerd aan de slag gaan, organiseert Winkler Prins een markt waar organisaties met stageplekken en leerlingen elkaar kunnen ontmoeten.

Bredere kijk op de samenleving

“Het mag weer!” Henry Elting en Diana Haak, coördinatoren van de Maatschappelijke stage (MaS) op Winkler Prins zijn er blij mee. “Vorig jaar kon de MaS vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Nu gelukkig wel.” De MaS is onderdeel van het onderwijsprogramma en telt mee voor de overgang. Alle derdejaars leerlingen van Winkler Prins lopen minimaal 30 uur stage, buiten schooltijd, bij een non-profit organisatie. Met de maatschappelijke stage willen we onze leerlingen een bredere kijk op de samenleving geven. De invulling van de MaS kan op verschillende manieren, waarbij leerlingen zelf mogen kiezen waar ze stage lopen en zelfstandig afspraken maken over de invulling ervan.”

Voor leerlingen en ouders

Voor een zo goed mogelijke start van de MaS is er op dinsdag 12 oktober van 16.30 tot 21.00 uur een MaS-markt in vanBeresteyn te Veendam. Leerlingen, maar ook hun ouders, zijn uitgenodigd de informatiemarkt te bezoeken.

MaS-PaS

In verband met het grote aantal leerlingen en ouders hanteren wij tijdsloten. Om het kwartier gaat een derde klas onder begeleiding van de mentor naar binnen en volgen ze een vaste route door het theater langs de stands van vrijwilligersorganisaties. Leerlingen kunnen hier vragen stellen en zich oriënteren. Ook krijgen ze dit jaar voor het eerst een MaS-PaS waarin ze de stage-uren kunnen laten registreren bij de organisatie waar ze aan de slag zijn. Tijdens de markt kunnen de eerste afspraken met organisaties worden gemaakt door de leerlingen zelf.

Winkler Prins organiseert de MaS-markt samen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk Compaen. Op de markt gelden dezelfde coronamaatregelen als op school. Dat betekent dat er geen CoronaCheck-app nodig is om binnen te komen.