MaS-markt 2022 succesvol verlopen!

Afgelopen dinsdag 11 oktober was de MaS-markt in theater vanBeresteyn in Veendam. Alle leerlingen van de derdeklas (schoolbreed) waren hiervoor uitgenodigd, samen met hun ouders en mentoren.

Presentatie over MaS

In de theaterzaal werden ze ontvangen door de MaS-coördinatoren (Diana Haak en Henry Elting). Hierna was een korte presentatie over de maatschappelijke stage (MaS). De MaS is een verplicht onderdeel in de derde klas en moet worden afgerond voor toelating naar klas vier. Het gaat om minimaal dertig uur stage bij een non-profit organisatie. De stage is niet vrijblijvend, leerlingen gaan als het ware, een contract aan met een organisatie. De stages variëren van het verzorgen van trainingen bij een sportvereniging tot voedselpakketten samenstellen bij de Voedselbank.

Uitreiking MaS-pas

Na introductie in de theaterzaal kregen de leerlingen de MaS-pas uitgedeeld door hun mentor. In deze pas worden de stage-uren bijgehouden. Leerlingen nemen deze pas mee naar hun stage en laten het daar aftekenen door een begeleider. Uiteindelijk worden de uren geregistreerd in Magister en in juni krijgen de leerlingen hun MaS-certificaat uitgereikt.

Kennismaken met de stage-bedrijven

Hierna gingen de leerlingen naar de foyerruimte waar een kleine twintig vrijwilligersorganisaties hen opwachten. Bij de diverse stands konden de leerlingen informatie opvragen, vragen stellen en direct zakendoen. Een rondvraag langs de organisaties en leerlingen gaf een positief beeld van deze opzet. Organisaties waren dik tevreden over het aantal aanmeldingen en leerlingen kregen een goede indruk van wat er allemaal mogelijk is.

Goed geïnformeerd naar huis

De circa vijfhonderd bezoekers van de MaS-markt gingen met een goed gevoel naar huis. Al met al een intensieve, maar uiterst mooie editie van de MaS-markt 2022!

Henry Elting en Diana Haak, MaS-coördinatoren