Maatschappelijke stage 3e jaars

Alle derdejaars leerlingen van Winkler Prins doen dit schooljaar weer mee aan de maatschappelijke stage (MaS). Hiervoor verrichten de leerlingen in hun vrije tijd in elk geval 30 uur vrijwilligerswerk. De leerlingen kunnen hun stage kiezen op de MaS-markt op woensdag 10 oktober. 

Wat is de MaS

De maatschappelijke stage is onderdeel van het reguliere onderwijsprogramma van Winkler Prins en telt mee voor de overgang. Een maatschappelijke stage betekent dat een leerling (onbetaald) vrijwilligerswerk doet bij een niet-commerciële organisatie. “Doel van de MaS is dat onze leerlingen een bredere kijk op de samenleving krijgen,” vertellen coördinatoren Henry Elting en Diana Haak. “De invulling van de MaS kan op verschillende manieren; we bieden de leerlingen de mogelijkheid om iets te kiezen wat bij hen past. We hebben gemerkt dat de maatschappelijke stage een impuls geeft aan het vrijwilligerswerk in onze regio. En dat is fijn, want veel organisaties hebben behoefte aan een paar extra handen.” 

MaS-markt op 10 oktober

We vinden het belangrijk de leerlingen een goede start van hun MaS hebben. Daarom is er op woensdag 10 oktober een MaS-markt. Leerlingen, maar ook hun ouders/verzorgers zijn van harte uitgenodigd deze informatiemarkt te bezoeken.

  • Leerlingen en ouders van vmbo basis 3, havo 3 en v3a en -b worden verwacht om 18.45 uur. 
  • Leerlingen en ouders van vmbo kader 3, mavo 3 en v3g om 20.00 uur.

De informatieavond wordt georganiseerd in samenwerking met het Steunpunt Maatschappelijke Stages Compaen en de gemeente Veendam in de kantine van Winkler Prins aan Raadsgildenlaan 1.

Kom op de fiets!

Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend, want er worden veel mensen verwacht en de parkeergelegenheid is beperkt. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid aan de Robijnlaan, kunt u uw auto te parkeren op de grote parkeerplaats voor het stadion van BV Veendam. Via het fietspad kunt u naar het gebouw Raadsgildenlaan 1 lopen.