Klinkende eindexamenresultaten 2020

Wat was het een spannend jaar voor onze eindexamenkandidaten. Door de coronacrisis ontstond er voor hen veel onzekerheid. Moesten ze nu wel of geen centraal schriftelijk eindexamen (CSE) doen, en hoe zat het met de praktijkvakken en openstaande tentamens? Vooral leerlingen die er niet helemaal lekker voor stonden en alles op alles moesten zetten om hun cijfers met het CSE op te halen, maakten zich ongerust.

Gelukkig is het voor bijna alle leerlingen helemaal goed gekomen, want uit onderstaande cijfers blijkt dat Winkler Prins ook dit jaar weer prachtige eindexamenresultaten kan melden.

Dik verdiend

“Dit is geen geflatteerde uitslag,” vertelt Ferdinand Vinke, bestuurder van Winkler Prins. “Onze leerlingen hebben hard gewerkt, evenals onze docenten. De tentamens en praktijkopdrachten die volgens de richtlijnen van het ministerie nog gemaakt moesten worden, zijn gemaakt. De geslaagden hebben hun diploma’s eerlijk verdiend en mogen er trots op zijn.”

Bijzondere afsluiting

Hoewel veel leerlingen al wel vermoedden dat ze geslaagd waren, was het verlossende telefoontje van de mentor op 4 juni toch zeer welkom. “Dat wilden we gewoon doen, net als in de andere jaren,” aldus Vinke. “Het eindexamen is de afsluiting van een belangrijke levensfase en daar moet aandacht voor zijn. We beraden ons ook op een passende diploma-uitreiking.”

Praktijkschooldiploma

Voor leerlingen van de Winkler Prins Praktijkschool was 2019-2020 nog specialer. Zij kunnen dit jaar namelijk voor het eerst een diploma behalen, naast de certificaten die deze 18-jarigen normaal krijgen. Alle examenleerlingen hebben uiterlijk woensdag 10 juni hun examengesprek gehad, in bijzijn van hun ouders, en zijn dan trotse eigenaren van het diploma praktijkonderwijs. De verwachting is dat er dit jaar 23 leerlingen uitstromen naar werk, mbo Entree-onderwijs of een mbo 2-opleiding.

Time Out

Verder is het bijzonder te vermelden dat dit jaar opnieuw een groot aantal examenkandidaten geslaagd is via de route Time Out, de tussenvoorziening van Winkler Prins. Het gaat om drie leerlingen van de mavo en drie leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg.