Foto eindexamenspecial

In de media zijn berichten verschenen over een leerling van onze school die de Hitlergroet zou hebben gebracht. De foto staat in de eindexamenspecial bij het Dagblad van het Noorden. Wij nemen deze zaak uiteraard zeer serieus, omdat wij als school wederzijds respect en sociale veiligheid van groot belang vinden. De bewuste leerling en zijn ouders zijn uitgenodigd voor een gesprek. Doel van dat gesprek zal zijn om helder te krijgen of de leerling daadwerkelijk de Hitlergroet heeft gebracht (en zo ja, waarom) of dat er wellicht sprake is van een ongelukkige momentopname, waardoor het lijkt alsof hij de nazigroet heeft gebracht.
Dit is alle informatie die wij u nu kunnen geven. We wachten nu eerst de uitkomst van het gesprek af.

Herman Bruins, directeur havo Winkler Prins
Ferdinand Vinke, bestuurder Winkler Prins

Media kunnen contact opnemen met woordvoerder Martin van den Bogaerdt: 06-13190311,