Excursie naar Leiden

Op vrijdag 18 maart zijn 22 enthousiaste leerlingen uit de bovenbouw van het gymnasium naar het Rijksmuseum van Oudheden geweest in Leiden. Het museum zelf bevat, naast een uitgebreide giftshop, een tentoonstelling over de Flavische keizer Domitianus, over wie een deel van de klassen al veel had gelezen en in het bijzonder de examenklas, voor wie teksten over deze keizer tot de examenstof behoren.

Iedereen moest even weer wennen aan het vroeg vertrekken voor excursies, maar het enthousiasme zat er gelukkig al snel weer als vanouds in! Nadat de energie teruggewonnen was en iedereen een zitplaats gevonden had, werd de bus beladen met leuke gesprekken en gelach. Natuurlijk was er ook ruimte voor de ‘Ken je klassieken’ quiz, gevuld met uitdagende vragen.

Eenmaal aangekomen in Leiden, 250 hele kilometers verder, volgde een veelzijdige stadswandeling, waar neoclassicistische gebouwen zoals de Leidse Waag, de Lakenhal en de Hartebrugkerk in de spotlight kwamen te staan. Nadat de leerlingen hun kennis hadden opgefrist over onder meer de verschillende ordes van zuilen, zochten zij in het uurtje vrije tijd toevlucht bij de nabije snackbar.

Daarna betrad de bovenbouw het museum met goed gevulde magen. Met enthousiasme en bewondering bekeken de leerlingen de oude beelden, wapens en instrumenten, allemaal prachtig tentoongesteld. Na het hele museum te hebben gezien en een rondleiding te hebben gevolgd over de expositie over Domitianus, was de reis helaas afgelopen. We hebben genoten! Vale!