Lenteschool

Let op: in 2020 is er door de coronacrisis geen lenteschool. Bepaalde groepen leerlingen kunnen echter wel deelnemen aan de zomerschool.

Lenteschool 2021

Elk schooljaar organiseert Winkler Prins in de meivakantie en enkele zaterdagen daarna de lenteschool. Tijdens de lenteschool kunnen gemotiveerde leerlingen opgelopen achterstanden in één of twee vakken wegwerken, om zo een grotere kans te hebben om te worden bevorderd. Ook besteedt de lenteschool aandacht aan studievaardigheden. 

De lenteschool is bedoeld voor leerlingen uit het voorexamenjaar: vmbo 3, mavo 3, havo 4 en vwo 5. Leerlingen kunnen maximaal twee vakken volgen en kiezen uit Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde/scheikunde of eventueel een ander vak. Er wordt gewerkt in een kleine groep, en er is veel individuele aandacht voor de leerlingen. Voor zo ver mogelijk begeleiden vakdocenten van Winkler Prins de lenteschool. Deelname aan de lenteschool is gratis.

Aanmeldingsprocedure

Deelnemen aan de lenteschool kan op twee manieren:

 • een leerling schrijft zich op eigen initiatief in;
 • het docententeam draagt leerlingen voor tijdens de rapportvergaderingen. In dit geval beslist de leerling in overleg met de ouders/verzorgers of hij/zij deelneemt.

Om in aanmerking te komen voor de lenteschool moet een leerling aan de volgende criteria voldoen:

 • De leerling loopt het risico te blijven zitten.
 • De leerling heeft een beperkte noodzaak tot reparatie bij één of twee vakken.
 • De leerling heeft een reële kans om na het afronden van de Lenteschool het schooljaar succesvol af te ronden. Er kan voldoende basis worden gelegd om met vertrouwen het examenjaar in te gaan.
 • Het docententeam kan inschatten of de leerling door deel te nemen aan de lenteschool zijn/haar achterstand kan wegwerken.
 • De leerling kan gemotiveerd werken en positieve inzet tonen tijdens de lenteschool.

Vervolgstappen

De selectie van de deelnemers is in week 15. Als een leerling is geselecteerd, wordt hij/zij hierover geïnformeerd. Vervolgens neemt de leerling het initiatief om met zijn/haar vakdocent(en) een leerplan op te stellen. Ze leggen de afspraken vast in een contract.

Belangrijke data

 • xx april: docentenspreekuur
 • Uiterlijk xx april: inschrijven voor de lenteschool
 • xx tot en met xx : lenteschool van 9.00 uur tot 14.00 uur
 • 4 zaterdagen: lenteschool van 9.00 uur tot 13.00 uur

Studieweek

Tijdens de lenteschool is er ook een studieweek voor examenkandidaten uit vmbo 4, mavo 4, havo 5 en vwo 6. Er is dan geen vakbegeleiding van docenten. De examenleerlingen bereiden zich dan zelfstandig, in een serieuze setting, voor op hun examens. Om voor de studieweek in aanmerking te komen, moet een leerling zich inschrijven. Inschrijven kan tot uiterlijk 10 april 2020. De inschrijving betekent niet automatisch deelname aan de studieweek. Het docententeam selecteert de deelnemers op basis van hun inzet en motivatie. Leerlingen die geselecteerd zijn, krijgen hier bericht over. De studieweek duurt van 20 tot en met 23 april van 09.00 uur tot 14.00 uur; dit is de eerste week van de meivakantie.

Van alle leerlingen die zich inschrijven, wordt verwacht dat ze de volledige tijd aanwezig zijn. 

De ervaring leert dat de inschrijvingen voor de studieweek snel gaan. Wacht daarom niet te lang met aanmelden. Dit kan via het inschrijfformulier Studieweek.

Contact

Mw. A. Jansen
Mw. P. Schilthuis
Mail: lenteschool@winklerprins.nl