Boeken inleveren

Het schooljaar loopt ten einde en dat betekent dat binnenkort de boeken ingeleverd moeten worden. Vanwege de coronamaatregelen gaat het deze keer anders dan gebruikelijk. Neem onderstaande informatie, die ook per mail naar ouders/verzorgers is verzonden, goed door.

Inleverdata

  • Maandag 29 juni, inleveren boeken Pinksterstraat 26: havo 2 t/m havo 5, vwo 2 t/m vwo 6, vmbo BK Z&W, TO.
  • Dinsdag 30 juni, inleveren boeken Raadsgildenlaan 1: brugjaar, mavo, vmbo BK.

Inleverformulieren

U krijgt vooraf van Van Dijk twee inleverformulieren. Eén van de formulieren vult u in en voegt u bij het boekenpakket. Het andere formulier is uw inleverbewijs en dient u dus goed te bewaren. Op de laatste pagina’s vindt u een inleverplanning. Hierop staat per klas aangegeven hoe laat deze op school verwacht wordt om de boeken in te leveren. Kom op het aangegeven tijdstip. Hierdoor kunnen we drukte vermijden.

Kluissleutel

Als uw kind volgend schooljaar op dezelfde locatie les heeft, dan moet hij of zij de kluissleutel houden. Volgend schooljaar heeft uw kind dan hetzelfde kluisje. Gaat uw kind naar een andere locatie, dan moet hij of zij de kluissleutel inleveren. Leerlingen die in de eindexamenklassen zitten moeten in elk geval hun kluissleutel inleveren. Wij verzoeken u om een briefje aan de sleutel te bevestigen, voorzien van naam en klas van uw kind.

De inleverdag zelf

Op de inleverdag zelf hebben wij de medewerking van iedereen nodig om alles soepel te laten verlopen. Bij aankomst krijgt uw kind instructies waar de fiets geparkeerd kan worden. Komt u met de auto, dan verzoeken wij u om uw kind af te zetten en verder te rijden.

Bij binnenkomst staat er desinfecterend middel klaar om de handen te reinigen. Ook maken we gebruik van looproutes om de onderlinge afstand van 1,5 meter te handhaven en om contact te minimaliseren. Ook hier kunnen aanvullende instructies gegeven worden door de medewerkers van Winkler Prins. Vervolgens kan uw kind de boeken in een rolcontainer plaatsen.

Als uw kind nog materiaal van de mediatheek heeft, dan staat er een aparte bak klaar. Via de aangegeven paden verlaat uw kind vervolgens het schoolgebouw.

Broertjes en zusjes

Wij kunnen ons voorstellen dat het niet handig is om op verschillende momenten op school te komen als u meerdere kinderen bij ons op school heeft. In dat geval kan één van de kinderen de boeken van alle kinderen inleveren. Let er dan wel even op dat u de boekenpakketten duidelijk scheidt en dat het benodigde inleverformulier is bijgevoegd.

Schade en vermissingen

Het kan zijn dat boeken beschadigd zijn geraakt of kwijt zijn. Het afhandelen van dergelijke zaken gebeurt rechtstreeks met boekenleverancier Van Dijk. Indien dit op u van toepassing is, kunt u rechtstreeks met Van Dijk contact opnemen via tel. 088-2030303.

Zomerschool

Als uw kind deelneemt aan de zomerschool kan hij of zij aan het eind van het jaar alsnog het boekenpakket op school inleveren. U kunt
echter ook het hele boekenpakket na de zomerschool via de post terugzenden naar Van Dijk.

Inleveren via de post

Wij kunnen ons voorstellen dat u, ondanks bovengenoemde maatregelen, voorzichtig bent met contacten buiten de thuissituatie om. Daarom maakt Van Dijk het ook mogelijk om de boeken via de post in te leveren. Neem in dit geval contact op met de school. Belangrijk: het boekenpakket moet vóór 1 augustus 2020 zijn ingeleverd!

Inleverdag gemist?

Zorg er dan voor dat het boekenpakket op tijd naar Van Dijk wordt opgestuurd! Zie de informatie hierboven.

Vragen of meer informatie

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een e-mail bericht naar
dg.redjosentono@winklerprins.nl met als onderwerp: Inleveren boeken.