Boeken inleveren op 5 en 6 juli

Het schooljaar loopt op z’n eind en dat betekent dat de lesboeken en kluissleutels weer moeten worden ingeleverd. Lees onderstaande informatie goed door, zodat je op tijd en met de juiste spullen op de goede plek bent.

  • Op maandag 5 juli leveren de leerlingen die naar school gaan op Raadsgildenlaan 1 en 11 hun boeken in op Raadsgildenlaan 1.
  • Op dinsdag 6 juli leveren leerlingen die naar school gaan op Pinksterstraat 26 en leerlingen van Time Out hun boeken in op de Pinksterstraat. Neem het inleverformulier van Van Dijk mee, want zonder formulier kun je geen boeken inleveren.

Vergeet het formulier van Van Dijk niet, want zonder formulier kun je je boeken niet inleveren!

Examenleerlingen die hun kluissleutel nog niet hebben ingeleverd, kunnen dat tegelijkertijd met hun boeken doen.

5 juli Raadsgildenlaan 1

Let op: leerlingen uit BK3E, B3T, K3TA en K3TB houden hun kluissleutel!

6 juli Pinksterstraat 26

boeken inleveren havo vwo
boeken inleveren havo vwo 2

Let op: heb je volgend jaar weer les op de Pinksterstraat? Dan hoef je je kluissleutel niet in te leveren en kun je die volgend jaar weer gebruiken.