Benoeming nieuwe bestuurder

Onze huidige bestuurder, Ferdinand Vinke, heeft eerder dit schooljaar aangegeven onze school per 1 augustus 2023 te gaan verlaten.

Nieuwe bestuurder

De afgelopen maanden hebben we gezocht naar een nieuwe bestuurder. En we zijn verheugd u te kunnen melden dat de heer Jan de Wit als nieuwe bestuurder is benoemd vanaf 1 augustus 2023.

Over de heer de Wit

De heer de Wit is 59 jaar en woont in Valthe. Op dit moment is hij rector-bestuurder bij Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde. Hij vervult deze functie vanaf 2011. Daarvoor was hij werkzaam als vestigingsdirecteur op het H.N. Werkman College in Groningen.

De juiste ervaring en competenties

We zijn van mening dat de heer De Wit beschikt over de juiste persoonskenmerken, competenties en ervaring om Winkler Prins de komende jaren te begeleiden bij de uitdagingen waar onze school voor staat.

Welkom

Wij heten hem van harte welkom en wensen hem en allen binnen en buiten de school veel succes bij deze nieuwe samenwerking.