Lenteschool

In de meivakantie en een aantal zaterdagen daarna organiseert Winkler Prins de Lenteschool. Het doel van de Lenteschool is zittenblijven voorkomen door geselecteerde leerlingen in het voorexamenjaar een extra kans te geven om tijdens een korte, maar intensieve periode de opgelopen achterstand in één of twee vakken weg te werken. Leerlingen komen in aanmerking op voordracht van de docententeams en besluiten zelf of ze willen meedoen. Deelname is gratis, maar aan deelname zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moeten de leerlingen absoluut voldoende gemotiveerd zijn. 

In 2016 zijn we gestart met de Lenteschool en de resultaten waren positief. Alle betrokkenen waren enthousiast en de Lenteschool heeft zeker bijgedragen aan het vergroten van de kans om over te gaan. In 2017 is de Lenteschool uitgebreid met examentrainingen.