Ondersteuning

Passend onderwijs

We begeleiden en ondersteunen leerlingen in hun ontwikkeling en bereiden hen voor op een zo zelfstandig mogelijke plaats in onze samenleving. Hiertoe bieden we hen...

Lees verder

Schoolondersteuningsplan

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere...

Lees verder

Tussenvoorziening Time Out

Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor het schoolgaan ernstig in de knoei komt. Dan kan een leerling tijdelijk naar de Tussenvoorziening Time Out. Daar krijgt hij...

Lees verder

Bij wie kan ik terecht?

In welke deelschool je ook zit, de medewerkers van Winkler Prins zetten zich in om je prettig en veilig te voelen op onze school en het beste uit je zelf te halen. Wij...

Lees verder

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat ouders, leerlingen of medewerkers niet tevreden zijn met de dienstverlening van onze school. In eerste instantie is het de bedoeling dat...

Lees verder