In verband met de uitgegeven weerwaarschuwing door het KNMI (code oranje), heeft de directie van Winkler Prins besloten om de leerlingen vanmiddag tot 14.00 uur binnen te houden. Alleen met nadrukkelijke toestemming van ouders mogen leerlingen eerder naar huis.

Namens de deelschooldirectie