De Ouderraad van Winkler Prins nodigt alle ouders en verzorgers van onze leerlingen uit voor de algemene ouder- en thema-avond op woensdag 22 november. Vanaf 19.30 uur in Binnenwoel, Raadsgildenlaan 1, Veendam. De ouderavond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Na de agenda wordt uitgebreid aandacht besteed aan het thema ‘Pubers en verleidingen’.

Agenda

  1. Opening
  2. Jaarverslag van de activiteiten van de Ouderraad (verslag tijdens vergadering
  3. Mededelingen van de Stichting Ouderfonds (verslag tijdens vergadering)
  4. Benoeming nieuwe OR-leden De ouderraad van de Winkler Prins telt 17 leden. Momenteel is er een aantal plaatsen vacant. Heeft u belangstelling voor de Ouderraad en wilt u graag betrokken zijn bij de school van uw zoon of dochter? Neem dan contact op met de secretaris van de ouderraad, Annet de Haan-Smid, via telefoonnummer 0598 – 612 029.
  5. Thema ‘Pubers en verleidingen’
  6. Sluiting en nog even napraten.

Pubers en verleidingen

Bill de Smeth van Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) komt tekst en uitleg geven over roken, alcohol, drugs, gamen en sociale media.Alle jongeren komen vroeg of laat in aanraking met verleidingen. Experimenteren met middelengebruik hoeft niet tot problemen te leiden. Ook gamen en het gebruik van social media is in de meeste gevallen een vorm van vertier. Toch is het van belang om op de hoogte te zijn van de risico’s. Weet uw kind waar de grens ligt? En hoe praat u hier samen over? Tijdens de ouderavond neemt Bill de Smeth u mee in de belevingswereld van jongeren en geeft hij tips om het risico op overmatig middelengebruik, gamen en/of social mediagebruik te verkleinen.

Ook kunt u ervaringen uitwisselen met andere ouders. Hoe ervaren zij het middelengebruik en/of gamen van hun kind? En hoe praten zij hier samen over? Inge Pot, vertrouwenspersoon bij Winkler Prins, zal vertellen hoe wij als school hiermee omgaan.

Komt u ook?

Komt u ook naar deze interessante avond? Dan ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk 17 november via ouderraad@winklerprins.nl