Lesrooster 15 maart

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

In aansluiting op ons bericht van afgelopen maandag m.b.t. de landelijke staking, laten wij u weten dat een aantal medewerkers van Winkler Prins morgen zal gaan staken. Dit zal logischerwijs gevolgen hebben voor de roosters van de leerlingen. Niet alle lessen zullen volgens rooster gegeven kunnen worden. U kunt via Magister bekijken welke gevolgen dit heeft voor het rooster van uw zoon/dochter. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
De deelschooldirectie