Inloggen op Magister

We krijgen veel vragen over de inloggegevens voor Magister. Daarom hierbij een kort overzicht van wie wat wanneer krijgt. 

  • Leerlingen die vorig jaar al op Winkler Prins zaten en hun ouders/verzorgers kunnen inloggen met de inlognaam en het wachtwoord die ze altijd gebruiken. 
  • Ouders van nieuwe leerlingen krijgen deze week per post hun gebruikersnaam en wachtwoord voor Magister. 
  • Nieuwe brugklasleerlingen krijgen hun gebruikersnaam en wachtwoord deze week op school en zullen de Magister-app klassikaal activeren met behulp van hun mentor. 
  • Zij-instromers krijgen vandaag (maandag 3 september) hun inloggegevens van hun mentor.