Havo en vwo 4 bevragen Statenleden

De politiek is een thema dat bij vakken als geschiedenis en maatschappijleer veel aandacht krijgt en prima aansluit bij burgerschapsvorming. Voor leerlingen staat het echter behoorlijk ver van hun belevingswereld en interesse. Toch moeten en willen we als school aandacht blijven besteden aan de politiek, zowel op (inter)nationaal, provinciaal als gemeentelijk niveau. In de politiek worden immers beslissingen genomen die ons allen aangaan en dus ook onze leerlingen, de stemmers van de toekomst.

Om de politiek meer te laten leven bij de leerlingen en hen meer bewust te maken van het belang van hun stem, had docent geschiedenis en maatschappijleer Henry Elting voor donderdag 8 maart een Statenpanel georganiseerd. Vier leden van de Provinciale Staten van Groningen gaven gehoor aan de oproep om als panelleden te fungeren: Bram Schmaal (Groninger Belangen), Robert de Wit (CDA), René van der Goot (PvdA) en Hendri Meedering (GroenLinks). Het publiek bestond uit leerlingen van havo en vwo 4 en de happening werd gepresenteerd door de Mies Bouwman van Winkler Prins, Wilma Biezen. De leerlingen konden gedurende een uur vragen stellen aan de Statenleden. Voor de afwisseling werden vijf stellingen vertoond waar de leerlingen een rode of groene kaart voor konden opsteken. Rood als ze het oneens waren en groen als ze het eens waren met de stelling.  

Het bezoek was een leerzame ervaring voor zowel de leerlingen als voor de medewerkers van Winkler Prins. Zeker voor herhaling vatbaar!