Deelname aan uitzending van Een Vandaag

Maandag 11 juni zal Een Vandaag tv-opnames maken op Winkler Prins en Ubbo Emmius Veendam. De uitzending zal in het teken staan van het thema krimp. Het programma zal een inkijk geven in de wijze waarop schoolbesturen omgaan met de gevolgen van de daling van het aantal leerlingen. De samenwerking die in Veendam is gestart is in de rest van het land niet vanzelfsprekend. Men is op zoek naar voorbeelden waar het wel lukt en op advies van het ministerie kwam Een Vandaag in Veendam uit.

Beide schoolbesturen lichten toe op welke wijze de mogelijkheden zijn onderzocht om kwalitatief goed en gevarieerd onderwijs voor de regio te behouden. Het traject van samenvoeging en de gevolgen hiervan, worden door diverse medewerkers van zowel Ubbo Emmius als Winkler Prins toegelicht.  

De uitzending vindt plaats op 12 juni om 18.15 uur.