Alles over Magister

lijn

Alles over Magister

Ouders en leerlingen kunnen via het programma Magister inzage krijgen in het huiswerk, cijfers en afwezigheid van hun kinderen. Magister is te vinden op http://winklerprins.magister.net of via de link bovenaan de website. Sla deze site op bij uw favorieten zodat u er bij kunt als de site van Winkler Prins zelf niet bereikbaar is.

Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen op school hun inlogcode. Nieuwe ouders krijgen ongeveer 4 weken na de start van het schooljaar een brief thuisgestuurd. Ouders die al oudere kinderen op Winkler Prins hebben kunnen met hun bestaande account inloggen. In Magister zelf kunnen ze dan kiezen tussen hun kinderen. Voor de leerlingen is er ook nog een gratis iPhone/Android app beschikbaar.

Magister voor leerlingen

Inlognamen en wachtwoorden
Op school heb je verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden nodig om in te kunnen loggen in verschillende programma’s. Aan het begin van het schooljaar worden deze gegevens aan de brugklassers door de mentor verstrekt. Je krijgt:

  • een inlognaam en wachtwoord om in te kunnen loggen op de computer op school en
  • een inlognaam en wachtwoord voor het inloggen op de cijfersite

Inlognaam + wachtwoord voor de schoolcomputer en email
Stel je leerling-nummer is 12345, dan is je inlognaam voor de computer wp-12345. Daarnaast stel je zelf een wachtwoord in. Deze moet minimaal uit 5 tekens bestaan en 1 keer per jaar worden veranderd. Mocht je problemen hebben met inloggen op de schoolcomputer, neem dan contact op met de systeembeheer.

WP – Email adres
Je e-mailadres van de school is in bovenstaand voorbeeld wp-12345@wpveendam.nl. Om je webmail van de school te kunnen lezen, log je in met dezelfde gegevens die je ook gebruikt om op de schoolcomputer in te loggen.

Inlognaam + wachtwoord voor de cijfersite
Je gebruikersnaam om je cijfers en absentie op school of thuis via de website in te kunnen zien, is in dit geval 12345 (dus je leerlingnummer zonder wp-). Van je mentor krijg je voor het inloggen op je cijfersite een apart wachtwoord.

Mocht je problemen hebben met de cijfersite, neem dan contact op met de heer J. Bultena, applicatiebeheerder, kamer 020, locatie RL no. 1, telefoon toestel 210.

Vertrouwelijk
Uiteraard zijn alle wachtwoorden vertrouwelijk. Deze mag je niet aan iemand anders doorgeven.

Rooster in Magister

In de agenda in Magister staat het rooster van de leerling. Het rooster wordt er ingezet ten behoeve van het huiswerk en de absentieregistraties. Deze proberen we zoveel mogelijk te laten kloppen met het echte rooster maar het kan afwijken. Het rooster op de roostersite is het enige juiste rooster.

Berekening rapport cijfers

Voor alle afdelingen wordt dezelfde methode gehanteerd voor het berekenen van de rapport- en trimestercijfers.

Cijfer na het afsluiten van een periode

Na het afsluiten van elke periode (rapport of trimester) wordt het gemiddelde berekend over de cijfers die in de desbetreffende periode zijn behaald. Uitzondering hierop zijn cijfers van toetsen die ingehaald zijn. Inhaaltoetsen worden genoteerd in de periode waar de oorspronkelijke toets was gepland. Hierdoor kan een eerder behaald rapportcijfer iets afwijken. Sommige toetsen, bijvoorbeeld proefwerken, zullen zwaarder meetellen dan andere cijfers. Ze worden ook als zodanig meegeteld met het gemiddelde.

Overgangsrapport

Het overgangsrapportcijfer wordt berekend over alle behaalde cijfers in een schooljaar. Het overgangsgemiddelde is dus niet het gemiddelde van de 3 rapportcijfers. Hiermee wordt voorkomen dat een periode met weinig cijfers een grote invloed uitoefent op het overgangscijfer.

Schoolexamencijfer

Het gemiddeld Schoolexamencijfer (SEg) is een ander belangrijk cijfer. Dit cijfer is het gemiddelde van alle, van te voren aangewezen, toetsen die meetellen voor het examen. Dit SEg-cijfer telt voor 50% mee voor het examen. In het voorexamenjaar telt dit cijfer niet mee voor de overgang, maar wordt meegenomen naar het examenjaar.

Leerling/ouder app van Magister

Sinds de invoering van Magister 6 is de META-app komen te vervallen. Later dit schooljaar komt er een Magister 6 app.

Winkler Prins ondersteunt alleen de  app van Schoolmaster. Apps zoals Mister – Magister client, Magistre, Schoolor  en Magica worden niet ondersteund. Deze apps kunnen verkeerde informatie tonen en bij problemen kunnen wij niet helpen.

Meer informatie op deze website

magister - Google Play

Het officiële logo van de Magister App

Pluslessen

In de week 39(22 t/m 26 september) gaan de pluslessen van start. Pluslessen zijn lessen waar je zelf kan kiezen welk vak je volgt. Hieronder staan de instructies hoe je je keuze kenbaar kunt maken. Het begint met het inloggen op de website van magister. Hoe het verder gaat kun je zien in de instructiefilm of te lezen in de handleiding die je hier onder kunt downloaden.

Let op! In het filmpje worden andere dagen gebruikt.

Wachtwoord

Uw zoon of dochter krijgt via school inloggegevens om via de website de cijfers en absentie in te kunnen zien. Ook u hebt de mogelijkheid om met een eigen inlogcode de resultaten via Magister van uw zoon of dochter te volgen.

Per post ontvangt u een brief met inloggegevens. Met deze gegevens is het mogelijk direct in te loggen in Magister. Met deze inloggegevens kunt ook inloggen op ons ziekmeldsysteem.

Vanaf maart 2017 is het niet meer mogelijk om het wachtwoord te wijzigen van Magister door ouders. Bent u het wachtwoord vergeten? stuur dan een email naar magister@winklerprins.nl

Leerlingen kunnen contact opnemen met de systeembeheerders op school.

 

 

Uitleg Magister schermen

Deze pagina wordt binnenkort vernieuwd

Uw mailadres en mobiele nummer

De school gaat in de toekomst meer informatie per e-mail of sms versturen. Het is dan ook van belang dat u uw mailadres en mobiele nummer up-to-date houdt in het leerlingvolgsysteem Magister.

Hoe doet u dat? Eerst logt u in op Magister via de website winklerprins.magister.net.

Ga naar mijn instellingen Vandaag - Magister - Mozilla Firefox rechtsboven in om uw mobiele nummer te wijzigen.

Mijn Gegevens - Magister - Mozilla Firefox

Wijzig mobiele nummer en klik op “contact gegevens opslaan” om te bewaren. Vul maximaal 1 mobiele nummer in.

SMS wordt verstuurd met afzender “WP Veendam” Krijgt u ongevraagd SMS stuur dan een email naar magister@winklerprins.nl

 

Absentiecodes

Hieronder de lijst met codes die door het absentiesysteem gebruikt worden.

Code
Absentiereden
Geoorloofd?
A Absent, ongeoorloofd Nee
B Bus gemist Ja
BV Boeken vergeten Nee
C Crematie/begrafenis Ja
F Familiegebeurtenis (bruiloft) Ja
G absent, Geoorloofd (overig) Ja
H ziek naar Huis Ja
HV Huiswerk vergeten Nee
K Komt later Ja
L te Laat Nee
M Medisch (dokter, ziekenhuis) Ja
O (verkeers)Ongeluk Ja
P Pasje vergeten Ja
PR Presentie Ja
R Rijwielproblemen Ja
S Spijbelen Nee
T Tandarts/orthodontisT Ja
TO Leerling zit op TimeOut Ja
U Uitgestuurd Ja
V Verlof Ja
VR Vrijstelling Ja
W uit de les verWijderd Ja
X Onbekend Nee
Y Geschorst Ja
Z absent door Ziekte Ja
ZZ Zelf ziek gemeld Ja
ZO Ziek gemeld door Ouder Ja

Docentenspreekuur

Zodra de uitnodiging voor de docentenspreekuur per email is verstuurd kan in Magister een aanvraag gedaan worden voor een 10 minuten gesprek met een docent. In het hoofdmenu in Magister zal de optie ‘ouderavond’ verschijnen op pc of tablet. Inschrijven via telefoon kan niet.

01-docentenspreeekuur-menu

 

Na klikken op ‘ouderavond’  wordt de uitnodiging getoond.

02-docentenspreeekuur-overzicht-o

Klik rechtsboven op  ‘inschrijven’ of ‘afmelden’

03-docentenspreekuur-inschrijven

In het volgende scherm is het mogelijk om een selectie te maken met docenten waarmee een afspraak gemaakt wil worden. Eventuele meerdere kinderen worden in dezelfde lijst weergegeven.

04-docentenspreeekuur-keuze-docenten

Klik op ‘volgende’  rechtsboven

05-docentenspreeekuur-volgende

Kies in het volgende scherm eventueel een ‘voorkeursplanning’ voor een vroeg of laat tijdstip

06-docentenspreekuur-tijdstip

Klik weer op ‘volgende’

Controleer de samenvatting en klik op knop ‘inschrijven’

 

07-docentenspreeekuur-samenvatting

Tenslotte wordt een overzicht getoond met voorkeuren. Om correcties te kunnen maken klik op afmelden en doe bovenstaande stappen opnieuw.

08-docentenspreekuur-overzicht

Ouder dan 18 jaar

Als een leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben ouders geen inzage meer in de gegevens in Magister voor deze leerling. De leerling kan zelf de ouders weer toegang geven door dit aan te zetten in Magister.

Leerling gaat in Magister naar Instellingen via de knop rechts bovenin.

magister-instellingen

Linksonder bij instellingen het vinkje aanzetten bij ‘mijn ouders mogen mijn gegevens zien’

magister-toegang-ouders

Problemen?

Problemen met magister? Neem eerst een kijkje op de storingspagina van de leverancier van Magister.

Kan niet inloggen

Controleer of de inlogpagina van Magister wel van de Winkler Prins is. In de blauwe balk boven de gebruikersnaam staat de naam van de school. Dit is de juiste Magister

inlogscherm-magister

Wachtwoord vergeten

Met ingang van maart 2017 is het niet meer mogelijk voor ouders om het wachtwoord te wijzigen. Bewaar de brief met de inloggegevens goed! Mocht u toch het wachtwoord vergeten zijn neem dan contact op via magister@winklerprins.nl

Account geblokkeerd

Na 5 foutieve inlogpogingen wordt het account geblokkeerd. Elk kwartier (op 00, 15, 30 en 45 in elk uur) worden geblokkeerde accounts weer vrijgegeven.

Kan geen docentenspreekuur afspraak maken

Het is alleen mogelijk een afspraak te maken als ouder en niet als leerling.

Het is alleen mogelijk een afspraak te maken op pc of tablet. Op een telefoon is niet mogelijk vanwege een te klein scherm.

Docenten spreekuur wordt schoolbreed gedaan uitgezonderd praktijkonderwijs

Voor een kind ouder dan 18 jaar zonder toestemming van de leerling is het niet mogelijk om een afspraak te maken. voor meer informatie kijk on der kopje ‘Ouder dan 18 jaar

Nog niet opgelost? Stuur een mail naar magister@winklerprins.nl. Graag zo exact mogelijk omschrijven wat het probleem is. Bij inlogproblemen ook de gebruikersnaam doorgeven waarmee geprobeerd wordt in te loggen.

 

Ook voor overige vragen stuur een mail naar bovenstaand e-email adres.