In de vakantie, vanaf maandag 24 juli t/m maandag 4 september 09.00 uur, is de toegang tot Magister voor ouders en leerlingen geblokkeerd.