Uit privacy-overwegingen is besloten de lesroosters niet meer openbaar te maken. Vanaf 12 september 2017 zijn de roosters alleen zichtbaar door in te loggen met de naam en het wachtwoord die je ook gebruikt voor Magister. Dit geldt voor medewerkers, leerlingen en ouders.