Groep 8 en zij-instroom

lijn

Algemeen

Winkler Prins wil een school zijn met magnetische aantrekkingskracht voor jongeren uit Veendam en regio. Een school met ruime aandacht voor basisvaardigheden waar je je talenten kunt ontwikkelen. Wij vinden het heel belangrijk dat jij op de goede plek zit en je op je gemak voelt. Als je met plezier naar school gaat, kun je ook het beste uit je zelf halen.

Dit geldt ook voor leerlingen die van een andere school voor voortgezet onderwijs komen en bij ons verder gaan met de opleiding.

Winkler Prins is een goede school. Bijna alle leerlingen verlaten onze school met een diploma dat past bij het advies van de basisschool. Onze slagingspercentages horen bij de hoogste van de provincie Groningen en voldoen aan de landelijke normen. Bij Winkler Prins zit je goed!

Voorlichting groep 8

Zit je in groep 8? Dan staan jij en je ouders voor de keus naar welke school voor voortgezet onderwijs je het volgend schooljaar gaat. Dat kan best lastig zijn. Leerlingen en ouders krijgen bij het maken van hun keuze ondersteuning van hun basisschool en van ons. Elk jaar voor de herfstvakantie geven we een voorlichtingsbrochure uit over Winkler Prins. Deze krijg je via je basisschool. Niet gekregen? Dan kunnen jij of je ouders de brochure aanvragen bij de afdeling communicatie van onze school. Of bekijk ‘m digitaal door op onderstaand linkje te klikken. In de brochure staat veel informatie over het brugjaar.

Hoe maak je kennis met ons?

  • Tussen de herfst- en kerstvakantie worden alle leerlingen van groep 8 uit de gemeente Veendam en alle omliggende dorpen uitgenodigd voor een kennismakingsavond op Winkler Prins. Dit is in een kleine setting met je ouders/verzorgers, je meester of juf van groep 8 en met je eigen klasgenoten. Je krijgt dan ook een presentatie en korte rondleiding.
  • Heb je van de basisschool een (voorlopig) advies voor praktijkonderwijs of zijn er twijfels over een advies voor praktijkonderwijs of vmbo-basis? Dan kom je in januari of februari voor het vooronderzoek een ochtend naar de Winkler Prins.
  • Op woensdag 17 januari 2018 is er Open Huis op de locaties Raadsgildenlaan 1, Raadsgildenlaan 11 en J.G. Pinksterstraat 26 van 16.00 tot 21.00 uur.
  • Op woensdag 4 april 2018 is er Open Huis op de Praktijkschool, locatie Jan Salwaplein 2, van 18.00 tot 21.00 uur.
  • Op dinsdag 23 of op woensdag 24 januari 2018 ben je een hele ochtend op school welkom en volg je lessen en andere activiteiten.
  • Op woensdag 27 juni 2018 kom je naar Winkler Prins om kennis te maken met je mentor en je nieuwe klasgenoten.

Uit ervaring weten we dat je hierna heel snel bij ons bent gewend in je eigen deelschoolbrugjaar.

Zij-instromer

Kom je van een andere school en wil je bij ons verder in een van de deelscholen vwo, havo, mavo, vmbo kader/basis of de praktijkschool, dan ben je welkom. Bij de directeur of de coördinator van de deelschool kun je meer informatie krijgen. Samen met je ouders/verzorgers ben je welkom voor een gesprek om te zien waar je het beste kunt worden geplaatst. Je kunt ook alvast een kijkje nemen tijdens ons open huis.

OPEN HUIS op de locaties Raadsgildenlaan 1, Raadsgildenlaan 11 en J.G. Pinksterstraat 26 op woensdag 17 januari 2018 van 16.00 – 21.00 uur

OPEN HUIS op Praktijkschool Jan Salwaplein 2 op woensdag 4 april 2018 van 18.00 tot 20.00 uur.

Aanmelding en toelating

Je aanmelding loopt via de directeur van je basisschool of rechtstreeks door je ouders. De basisschooldirecteur geeft ons een advies, onder andere op basis van een onderwijskundig rapport, inclusief de uitslag van je Citotoets. Als je je aanmeldt na een verhuizing, word je in principe geplaatst in een leerjaar waarvoor je ook op je vorige school was toegelaten.
aanmelding

Scholen op de Kaart

Kiezen kan ingewikkeld zijn. Om je te helpen bij het kiezen van de juiste school, doet Winkler Prins mee aan www.scholenopdekaart.nl. Via deze website kun je zien welke scholen bij jou in de buurt zijn en hoe goed ze scoren op onderdelen als begeleiding en leerklimaat, en wat de Inspectie van de scholen vindt.

Leerkrachten groep 8

De overdracht van leerlingen van groep 8 naar Winkler Prins is altijd een ‘warme’ overdracht. Daarnaast is er een uitwisseling van gegevens via het leerlingvolgsysteem van de basisscholen. Elke school ontvangt een code om gegevens beveiligd te kunnen verzenden. Neem voor een papieren overdracht contact op met de leerlingenadministratie via tel. 0598 – 36 45 56. Hieronder vindt u de nieuwste digitale brochure ‘Informatie voor leerkrachten groep 8’. Onder ‘Documenten voor leerkrachten’ vindt u alle benodigde formulieren. Hiervoor is eveneens een code nodig.

Een dag uit het leven van een brugklasser.