Zomerschool

Voor de tweede keer organiseert Winkler Prins een zomerschool voor leerlingen die hulp kunnen gebruiken bij de overgang. Twee categorieën leerlingen komen in aanmerking voor de zomerschool:

1. Leerlingen die niet aan de overgangsnormen voldoen en in de marge staan. De selectie voor deze categorie leerlingen ligt bij de deelschooldirecteur, die zich hierbij laat adviseren door de overgangsvergadering van lesgevende docenten. De volgende zaken komen aan de orde tijdens de vergadering:

  • Er is een beperkte noodzaak tot reparatie.
  • Er bestaat een reële kans dat de leerling tijdens de zomerschool een deel van de leerachterstand kan wegwerken.
  • De leerling is in staat zich in te spannen in de vakantie.

2. Leerlingen die bevorderd zijn en leerachterstanden hebben opgelopen en bereid zijn om deze achterstanden weg te werken tijdens de zomerschool.

Deelname voor deze tweede groep kan niet worden gegarandeerd, want er is een beperkt aantal plaatsen. Leerlingen in de marge krijgen voorrang, gelet op de doelstelling van de zomerschool.

Wanneer is de zomerschool?

De zomerschool duurt van maandag 12 juli t/m vrijdag 16 juli.

Leerlingen werken gedurende deze week iedere dag van 09.00 uur tot 13.50 uur. Ze werken aan twee of drie vakken, onder begeleiding van onze eigen docenten of studenten (oud-leerlingen van Winkler Prins). Er wordt in kleine groepjes gewerkt, om alle leerlingen zo goed mogelijk van maatwerk te kunnen voorzien.

Vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, bedrijfseconomie, Frans, Duits, klassieke talen, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen.

De zomerschool wordt gehouden aan Raadsgildenlaan 11 (het rode gebouw). Het rooster ziet er als volgt uit:

Brugjaar, vmbo, onderbouw havo/vwoBovenbouw havo/vwo
blok 1: 09.00-10.00 uurblok 1: 09.00-10.30 uur
pauzepauze
blok 2: 10.20-11.20 uurblok 2: 11.00-12.00 uur
pauzepauze
blok 3: 11.40-12.30 uurblok 3: 12.50-13.50 uur
pauze
blok 4: 12.50-13.30 uur
op donderdag en vrijdag vervalt blok 4op donderdag en vrijdag vervalt blok 3

Inschrijving

Categorie HoeWanneer
Voor leerlingen in de marge geldt: de mentor neemt contact met de ouder(s) op als de deelschooldirecteur op basis van het advies van het docententeam deelname aan de zomerschool heeft goedgekeurd.Via Magister/
activiteiten
29 juni tot en met 6 juli 2021
Voor leerlingen die zijn bevorderd geldt: inschrijving is op vrijwillige basis. Het aantal plaatsen is beperkt.Via Magister/
activiteiten
15 tot en met 29 juni
Let op! de leerling is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een leerplan voor de zomerschool. Dit gebeurt in overleg met de vakdocenten, vóór 7 juli 2021.

Je kunt het leerplan hier downloaden.

Communicatie

We communiceren met ouders en leerlingen via Magister/berichten.

Boeken inleveren

De zomerschoolleerlingen mogen de boeken langer houden. De ouders moeten ervoor zorgen dat het boekenpakket van hun zoon of dochter vóór 1 augustus 2021 bij Van Dijk is.

Goed om te weten

De zomerschool wordt niet afgesloten met een toets. Belangrijke criteria voor een succesvolle afronding van de zomerschool zijn:

  • 100% aanwezigheid;
  • op tijd in de lessen;
  • uitstekende inzet, motivatie en werkhouding.

Deelname aan de zomerschool is gratis. Deelname is niet verplicht, maar mogelijk wel noodzakelijk om alsnog bevorderd te worden.

Voor vragen over de zomerschool, de inschrijving of andere organisatorische vragen kun je contact opnemen met de mentor, de deelschooldirecteur of de coördinatoren van de zomerschool via zomerschool@winklerprins.nl

Mw. A. Jansen
Mw. P. Schilthuis
Dhr. M. Ten Duis, directeur mavo
Mail: zomerschool@winklerprins.nl