Lenteschool 2023

Dit schooljaar organiseert Winkler Prins in de meivakantie de lenteschool in plaats van een zomerschool. Tijdens de lenteschool kunnen gemotiveerde leerlingen opgelopen achterstanden in twee of drie vakken wegwerken, om zo een grotere kans te hebben om te worden bevorderd.
De lenteschool is bedoeld voor leerlingen uit alle deelscholen (behalve praktijkschool) en alle leerjaren (behalve het examenjaar). Leerlingen kunnen maximaal drie vakken volgen en kiezen uit verschillende vakken zoals genoemd in het inschrijvingsformulier in Magister. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in kleine groepen, en er is tijd voor individuele aandacht voor de leerlingen. Voor zover mogelijk begeleiden vakdocenten van Winkler Prins de lenteschool. Deelname aan de lenteschool is gratis.

De lenteschool vindt plaats op vrijdag 21 april, maandag 24 april tot en met woensdag 26 april 2023.

Criteria
Om in aanmerking te komen voor de lenteschool moet een leerling aan de volgende criteria voldoen:
• De leerling loopt het risico te blijven zitten.
• De leerling heeft een beperkte noodzaak tot reparatie bij twee of drie vakken.
• De leerling heeft een reële kans om na het afronden van de lenteschool het schooljaar succesvol af te ronden.
• De leerling kan gemotiveerd werken en positieve inzet tonen tijdens de lenteschool

Inschrijving
Meer informatie volgt in het voorjaar van 2023.  

Toelating
Leerlingen die voldoen aan de criteria worden toegelaten.
Na aanmelding gaat de leerling actief aan het werk om een leerplan in te vullen samen met de vakdocenten en mentor. Het leerplan is het toegangsbewijs voor de lenteschool. Op de eerste dag neemt de leerling dit leerplan mee op papier of digitaal. Zonder leerplan is toegang tot de lenteschool niet mogelijk.
Na de sluitingsdatum ontvangen de deelnemers een bevestiging van deelname.

Locatie en programma
Meer informatie volgt in het voorjaar van 2023.

Herkansingsmogelijkheid
Alle leerlingen die meedoen aan de lenteschool hebben het recht op één herkansing. Leerlingen die hier gebruik van willen maken, vragen deze herkansing aan bij de betreffende deelschooldirecteur. Leerlingen van vóór-examenklassen kunnen hiervoor alleen een herkansbare toets kiezen.

Het leerplan

Volgt nog.

Contact
Martijn ten Duis
Angela Jansen
Pieterdine Schilthuis
Mail: